×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Değerli Araştırmacılar;

Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 akademik yılı başvuruları başladı. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir:


Malların Serbest Dolaşımı
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
İşçilerin Serbest Dolaşımı
İstatistik
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
Sosyal Politika ve İstihdam
Sermayenin Serbest Dolaşımı

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Kamu Alımları
Trans-Avrupa Şebekeleri
Şirketler Hukuku
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Fikri Mülkiyet Hukuku
Yargı ve Temel Haklar
Rekabet Politikası
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Rekabet Politikası
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Mali Hizmetler

Bilim ve Araştırma

Bilgi Toplumu ve Medya
Eğitim ve Kültür
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Çevre
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Balıkçılık
Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
Taşımacılık Politikası
Mali Kontrol
Enerji
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
Vergilendirme


Bursiyerler, süresi en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay olan lisansüstü veya araştırma programlarına katılabilecektir.

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2021’dir.  Jean Monnet Burs Programı başvuru belgelerine buradan erişim sağlayabilirsiniz.

İletişim: Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Hizmetleri Birimi

0352 224 81 12 - 348 projedestek@erciyes.edu.tr26 Ekim 2021 Salı