×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Hakkımızda
Hakkımızda

2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ofisimiz üniversitenin uluslararasılaşma sürecini yönetmek amacıyla kurulmuştur.

Ofis aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur;
a) Üniversitenin uluslararasılaşma stratejilerini ve politikalarını saptamak, gözden geçirmek ve uygulanması için katkı sağlamak.
b) Yurtdışındaki yükseköğrenim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği çalışmalarını yürütmek.
c) Anlaşmalar/protokoller çerçevesinde Değişim Programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. ç) Yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı birimler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlarla öğrenci, akademik ve idari personel değişimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı birimler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlarla ortak eğitim programları, ortak projeler ve ortak bilimsel faaliyetler yapılması ile ilgili iş ve işlemlere katkı sağlamak.
e) Üniversitemize, dünyadaki üniversiteler ve eğitim-araştırma kurumlarıyla işbirliği sağlama konusunda destek vermek. Öğrenci ve personele yönelik ulusal/uluslararası değişim programları kapsamında proje çağrı ve duyurularını iletmek.
f) Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunmak.