• Kayseri Üniversitesi
    Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve 
    nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.
  • Kayseri Üniversitesi
    2018
  • Turkey


Uluslararası İlişkiler Ofisi (Intoffice) 2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ofisimiz üniversitenin uluslararasılaşma sürecini yönetmek amacıyla kurulmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrencilerin ve personelin Erasmus + hareketlilik faaliyetlerine katılımları Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler ve üniversite personeli başvurularını Kayseri Üniversitesi’nin ilan edilen takvimine göre yaparlar. 

Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri Erasmus + Programlarından yararlanabilirler.

Öğrencilerin, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden hibeli ya da hibesiz olarak toplam 12 ay faydalanma imkanları bulunmaktadır. Ancak Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde öğrenim veya staj hareketliliğine katılınmış olunması halinde, bu süre toplam 12 ayın içerisinde sayılır.