×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kesin Kayıt Tarihleri ve Gerekli Evraklar
Kesin Kayıt Tarihleri, Gerekli Evraklar ve Öğrenim Dili

KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR:

Kesin Kayıtlar, 17 Temmuz-20 Ekim 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklarla şahsen Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi”,

b) Sınav Sonuç belgesinin aslı,

c) Pasaportun aslı ve yeminli ve noterden onaylı Türkçe çevirisi,

d) 1. Sınıfa kayıt olma hakkı kazananların bir yıllık katkı payı ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

e) Türkiye dışından gelen adayların ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,

f) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

g) Türkiye’de ikamet eden adayların İkametgâh tezkeresi,

h) Türkiye’de ikamet eden adayların Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,

i) İki (2) Adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI:


S.No
Sınav veya Diploma Türü
Başarı Şartı
1SAT I Sınavı
En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak,
2ACT (American College Testing)
Karma, Matematik ve Bilimsel Mantıktan en az 21 puan almak,
3GCE (General Certificate Examination/ A Level Sertificate)
Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi sertifikası,
4I.B. (International Baccalaureate)
Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,
5ABITUR (Alman Bakaloryası)
En fazla 4 puan,
6FRANSIZ BAKALORYASI
Diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 olanlar,
7ÜRDÜN ve FİLİSTİN’de yapılan TAWJİHİ sınavından,
Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,
8LÜBNAN’da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais)
Sınavından fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 olanlar,
9AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya Bakaloryası)
Fen dalında (Scientific Stream), Mühendislik- Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,
10Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO)
Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,
11Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavından (TCS)
En az 50 puan,
12TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında,
Altın, gümüş ve bronz madalya alanlar,
13Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran)
İran’da lise diploma notu ( Diolome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 17/20 puan,
14Kazakistan Ulusal Üniversite Testi
120 üzerinden en az 90 puan,
15Endenozya’da yapılan Uan (Ujian Akhir Nasional) Sınavından
En az 60 puan,
16Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversiteye giriş sınavlarından
Geçerli puan alanlar,


ÖĞRENİM DİLİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ

Üniversitemizde öğrenim dili Türkçe’dir. Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlilik düzeyi en az C1 düzeyinde olanlar eğitime başlarlar. 

TÜRKÇE YETERLİLİK DÜZEYLERİ

1- Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda gösterilmiştir:

A1 (Temel Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

A2 (Temel Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

B1 (Orta Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

B2 (Orta Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

C1 (Yüksek Seviye) : Öğrenime Başlayabilir 

2- Son iki yılda Devlet Üniversitelerinden ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilmiş olan C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesini veya DİLMER tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından C1 Türkçe Yeterlilik Sertifikasını alarak eğitim–öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz edenler kayıtlı oldukları birimlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlarlar. 

3- Türkçe düzeyi yetersiz olanlar DİLMER tarafından açılan Türkçe hazırlık sınıfına kayıt yaptırmakla ve üniversite senatosu tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

4- Dil eğitimi süresi, öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

5- Türkçe düzeyi C1 seviyesinin altında olan adayların yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıtlarını yaptıranlar, Türkçe seviyelerini C1 düzeyine çıkartmaları için bir yıl izinli sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler için ek süre olarak 1 yıl daha süre verilir. 2. Yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.