×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kesin Kayıt Tarihleri ve Gerekli Evraklar
Kesin Kayıt Tarihleri, Gerekli Evraklar ve Öğrenim Dili

KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR:

Kesin Kayıtlar, 16-24 Eylül 2024 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklarla şahsen Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

a) Lise diplomasının aslı veya noter veya resmi makamlarca tasdikli sureti,

b) Sınav sonuç belgesinin aslı,

c) Pasaportun aslı ve yeminli tercüman ve noterden onaylı Türkçe çevirisi,

ç) Birinci sınıfa kayıt olma hakkı kazananların dönemlik öğrenim ücretinin ilanda belirtilen ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

d) Türkiye dışından gelen adayların ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden, Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “öğrenim vizesi”,

e) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türk dış temsilciliklerince onaylanmış aslı,

f) Türkiye’de ikamet eden adayların İkametgâh tezkeresi,

g) Türkiye’de ikamet eden adayların Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası,

ğ) İki (2) Adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI:

S.NoSınav veya Diploma Türü
Başarı Şartı
Geçerlilik Süresi

1

SAT I Sınavı
En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak,
(2 YIL)
2ACT (American College Testing)
Karma, Matematik ve Bilimsel Mantıktan en az 21 puan almak,
(2 YIL)
3Gaodeng Xuexiao Zhaosheng Quanguo Tongyı Kaoshı (Çin GAOKAO)
Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan almak,
(2 YIL)
4GCE (General Certificate Examination/ A Level Sertificate)
Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi sertifikası,
(SÜRESİZ)
5I.B. (International Baccalaureate)
Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,
(SÜRESİZ)
6ABITUR (Alman Bakaloryası)
En fazla 4 puan almak,
(SÜRESİZ)
7FRANSIZ BAKALORYASI
Diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 olanlar,
(SÜRESİZ)
8EGE (Unified State Exam) Russia
Toplam 4 konuda 400 üzerinden en az 250 puan almak,
(2 YIL)
9Avusturya Matura Diploması (MaturaReifezeugnis)
Program üzerinden en çok 2 puan almak,
(SÜRESİZ)
10ÖSYM tarafından düzenlenen TR-YÖS
En az 200 taban puan almak,
(2 YIL)

ÖĞRENİM DİLİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ

Üniversitemizde öğrenim dili Türkçe’dir. Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlilik düzeyi en az C1 düzeyinde olanlar eğitime başlarlar.

TÜRKÇE YETERLİLİK DÜZEYLERİ

1- Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda gösterilmiştir:

A1 (Temel Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

A2 (Temel Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

B1 (Orta Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

B2 (Orta Seviye) : Öğrenime Başlayamaz

C1 (Yüksek Seviye) : Öğrenime Başlayabilir.

(2) Son iki yılda Devlet Üniversitelerinden ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilmiş olan C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesini veya DİLMER tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından C1 Türkçe Yeterlilik Sertifikasını alarak eğitim–öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz edenler kayıtlı oldukları birimlerde eğitimöğretim faaliyetlerine başlayabilirler.

(3) Türkçe düzeyi yetersiz olanlar DİLMER tarafından açılan Türkçe hazırlık sınıfına kayıt yaptırmakla ve üniversite senatosu tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

(4) Dil eğitimi süresi, öğrencinin kaydolacağı bölümün eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(5) Türkçe düzeyi C1 seviyesinin altında olan adayların yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıtlarını yaptıranlar, Türkçe seviyelerini C1 düzeyine çıkartmaları için bir yıl izinli sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler için ek süre olarak bir yıl daha süre verilir. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.