×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Uluslararasılaşma Politikası
Uluslararasılaşma Politikası

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

*Üniversitenin uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmak, özellikle mesleki ve teknik yükseköğretimde bölgesel cazibe merkezi haline gelmek,

*Uluslararası hareketliliği yaygınlaştırmak için ikili anlaşmaların sayısını artırmak,

*Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,

*Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,

*Uluslararası nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı ve uluslararası iş birlikleriyle yürütülen proje sayısını artırmak,

*Akademik personelin çeşitli desteklerle yabancı dilde eğitim verme kapasitelerini artırmak,

*Yabancı dilde eğitim verilen program sayısını ve müfredatlardaki yabancı dilde verilen derslerin oranını artırmak,

*Uluslararası ortak eğitim-öğretim programları oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,

*Uluslararası üyeliklere ve akreditasyona sahip olan bölüm ve program sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

*Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yurtdışı hareketliliklerini teşvik etmek için bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapmak