×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Başvuru Şartları
Başvuru Şartları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULLERİ (2024-2025 Akademik Yılı)

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR:

1. Başvuru yapacak olan adayların 26 (yirmi altı) yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

2. Başvuracak adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; Yabancı uyruklu olanlar [Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla (Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç)] başvuru yapabilirler.

3. Başvuracak adayların doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler [Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)] başvuru yapabilirler.

4. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler/ bu durumdaki çift uyruklular [Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla] başvuru yapabilirler.

5. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil] yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilirler.

6. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil] başvuru yapabilirler.

BAŞVURU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1.Kayseri Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmeleri, kabulü ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri ilgili akademik birimlerin de görüşleri alınarak “Yabancı Öğrenci Kabul Komisyonu” tarafından yapılır. Üniversite, ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir.

2. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Üniversite tarafından bir kabul mektubu gönderilir.

3. Adayların değerlendirme süreci ve yerleştirilmesi Kayseri Üniversitesi'nin takdirindedir. Kayseri Üniversitesi kontenjanları doldurma konusunda müsamahakardır. Gerekirse ek kontenjanlar ilan edilebilir. Başvuru koşullarının karşılanması, Üniversiteye kabul edilmeyi garanti etmez. Şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru koşullarını sağlamayanların kayıtları iptal edilecektir.

* Danıştay 8. Dairesi'nin 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili olarak alınan karara göre düzenlenmiştir. 16.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kuruluna başvuru yapabilecek adaylar.