×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
S.S.S.
S.S.S.

Öğrencilerin ve personelin Erasmus + hareketlilik faaliyetlerine katılımları Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler ve üniversite personeli başvurularını Kayseri Üniversitesi’nin ilan edilen takvimine göre yaparlar.

Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencileri Erasmus + Programlarından yararlanabilirler.

Öğrencilerin, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden hibeli ya da hibesiz olarak toplam 12 ay faydalanma imkanları bulunmaktadır. Ancak Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde öğrenim veya staj hareketliliğine katılınmış olunması halinde, bu süre toplam 12 ayın içerisinde sayılır.

Öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân verilmektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken başvurmalıdır. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.

Yükseköğretim öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketlilikleri kapsamında, yalnızca üniversitemizin anlaşmalı olduğu, yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarına gidilebilmektedir. Ancak öğrenci ve personelin üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisine bağlantılarını bildirmeleri halinde ilgili kurum ile kurumlar arası anlaşma yapılmasına öncülük edebilme imkanları bulunmaktadır.

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması üniversitenin sorumluluğunda değildir. Ancak, öğrencisi olunan ve misafir olunacak kurumların AB ofisleri öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşacaklardır.

Yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmakla birlikte bazen gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi de gerekli olabilmektedir. Bu nedenle, öğrenciler gidecekleri ülkenin ve alacakları eğitimin dilinin ne olduğu konusunda faaliyet başlamadan önce emin olmalı ve dil becerilerini geliştirmeye çalışmalıdırlar.

Vize işlemleri katılımcıların yükümlülüğündedir. Vize başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğubüyükelçiliği tarafından talep edilen evrakların eksiksiz tamamlanması önemlidir. Programımız kapsamında hibe alan öğrencilere vize işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile, talepleri halinde, üniversitemiz tarafından “Yükseköğretim öğrenci hareketliliği kapsamında seçildikleri ve aylık …kadar hibe alacakları” şeklinde resmi yazı verilebilecektir.

Hayır. Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden yalnızca öğrencisi veya personeli olunan yükseköğretim kurumları aracılığıyla faydalanılabilmektedir.

Hayır. Ulusal Ajans, hibenin tamamını yükseköğretim kurumalarına aktarır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir ve bireysel başvurular için ayrılmış ayrı bir hibe bulunmamaktadır.

Öğrenim faaliyetinin ikinci döneme uzatılması, öğrencinin talebi, yükseköğretim kurumunun uygun bulması ve yükseköğretim kurumunun ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibesi olması durumunda, faaliyet süresi hibeli olarak uzatılabilir. Süre uzatımları için hibe olmaması durumunda, üniversitemizin buna rıza göstermesi ve tüm program kurallarının uygulanması şartı ile öğrencilerin hibesiz olarak ikinci dönem kalmasına da izin verilebilir. Diğer taraftan dönem uzatma ancak aynı yükseköğretim kurumunda kalınması halinde geçerli olacaktır. Farklı bir ülkede ikinci kez öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için ise yeni bir başvuru ve seçim sürecinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup, kurumlarının AB Ofislerine başvuruda bulunabilirler.

Bir Erasmus+ hareketlilik faaliyeti başlangıcından sonuna kadar tek bir kurumda tamamlanır. Faaliyetin bir bölümünü başka bir kurumda, bir bölümünü başka bir kurumda yapılması kabul edilmez. Staj hareketliliği için staj yapılacak tek bir kurumda en az 2 ay süre ile staj yapılır; 1 ay başka kurumda 1 ay diğer kurumda yapılacak bir staj Erasmus+ staj hareketliliği olarak kabul edilmez ve hibe verilmez.