×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketlilliği Nihai Sonuçları

2023-2024 Akademik Yılı 2022-2023 Proje Dönemi KA 131 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Nihai Sonuçları 

Üniversitemiz, 2022-2023 Proje Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin durumunu içeren liste aşağıdaki gibidir:

2022-2023 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Nihai Sonuçları.pdf

Hibeli / Asil olarak kazandığı belirlenen adayların en geç 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar katılım dilekçelerini ya da feragat bildiren dilekçelerini erasmus@kayseri.edu.tr adresine yollamaları gerekmektedir. Staj Hareketliliği için Yabancı Dil Sınav puanı baraj 40’tır. 

Bu tarihe kadar bildirimde bulunmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaklar ve sonraki Erasmus+ başvuru süreçlerinde -10 puan ceza uygulamasına tabi tutulacaklardır.

Katılım belgeleri ve davet mektupları göz önünde bulundurularak staj hareketliliği için nihai yerleştirme sonucu ileri bir tarihte açıklanacaktır.

Staj hareketliliğinden faydalanmak için baraj puanını geçen bütün öğrencilerin 15 Şubat 2024 tarihine kadar davet mektubu getirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar davet mektuplarını beyan etmemiş öğrenciler yedek statüsünde kalacak olup, bu öğrencilerin durumu 15 Şubat 2024 tarihinden sonra davet mektubu getirmeleri halinde bütçe nispetinde komisyonca tekrar değerlendirilecektir. 2022 yılı proje dönemi 31.07.2024 tarihinde, 2023 yılı proje dönemi ise 31.07.2025 tarihinde sonlanacak olup, hareketlilik faaliyetlerinin bu tarihe kadar bitmiş olması gerekmektedir. Staj davet mektubunuzda ise hareketliliğin en geç 31.07.2024 tarihinde bitmiş olması gerekir.

Üniversitemizin fakültelere 6, enstitüye 2, yüksekokullara 5 adet kontenjan ayırması planlanmaktadır. Fakültelerce kullanılmayan kontenjanlar diğer fakültelere / yüksekokullara aktarılıp kullanılabilmektedir. Her fakülte/enstitü/yüksekokuldan başvuru olması durumunda fakülte/yüksekokul/enstitüler arasında eleme yapılabilecektir.

Faaliyetten hibesiz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler ise kriterleri sağlayabildikleri takdirde hareketlilikten faydalanabilirler. Aynı zamanda öğrencilerin hibe haklarından feragat etme hakları da bulunmaktadır.


25 Ocak 2024 Perşembe