×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2022 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Startup 2022-1-TR01-KA131-HED-000060647 Yükseköğretim Konsorsiyumu Personel Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

2022 Proje Dönemi KA131 Erasmus+ Startup 2022-1-TR01-KA131-HED-000060647 Yükseköğretim Konsorsiyumu Personel Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Eğitim alma hareketliliğine başvuran üniversitemiz personellerinin başvuruları değerlendirilecektir. Başvurular 25 Aralık 2023 – 10 Ocak 2024 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr sayfasından online olarak alınacaktır. 2022 Proje Dönemi Erasmus+ Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kurumumuza tahsis edilen hibe miktarından faydalanacak kişi sayısı gidilmek istenen ülke ve hibe miktarları, seyahat miktarı ve süreye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Faaliyetten faydalanması için Erasmus+ Programı kapsamında 2022 Proje Yılı Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında 2 kişi seçilecektir.

Konsorsiyum teması gereği; Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanı kontenjanlarında 1 kontenjan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına; 1 kontenjan ise Dış ilişkiler Ofis Başkanlığı personellerinin başvurularına ayrılmıştır.

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan adayların faaliyetlerini 31 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Ancak hak kazanan adaylar karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını 29 Şubat 2024 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne ibraz etmek zorundadırlar.

Adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce ERASMUS+ Eğitim Alma Hareketliliğe ilişkin bilgileri ve başvuru sürecini detaylı bir şekilde okuması gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.docx

  • Başvuru Formu.doc
  • Eğitim Alma Puan Çizelgesi.docx
  • Yabancı Dil Belgesi (ÜDS, KPDS, YÖKDİL, YDS) (varsa)
  • Engellilik veya Şehit/Gazi yakını belgesi (varsa)
  • Lisansüstü Eğitim Diploması (varsa)
  • Davet Mektubu (Konsorsiyum Projesi olması sebebiyle, başvuru esnasında Davet Mektubu talep edilmeyecektir.)
  • Mobility Agreement: Staff Mobility Agreement - Training (Personel Eğitim Alma Hareketliliği Formu) (Konsorsiyum Projesi olması sebebiyle, başvuru esnasında Mobility Agreement belgesi talep edilmeyecektir.


Başvuru formunun bir çıktısını alıp, görevli olduğu Birimin ilgili Amirine imzalatmak suretiyle ekleriyle birlikte online olarak yüklenecektir (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr). Bu işlemi yapmayan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

25 Aralık 2023 – 10 Ocak 2024: Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanları ve gerekli başvuru belgeleri Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü web sitesinde yayınlanır. Programdan faydalanmak isteyen adaylar, bu tarihler arasında başvurularını yaptıktan sonra, başvuru dosyalarını oluşturarak ilgili bölüm Erasmus temsilcilerine iletirler.

11 Ocak 2024: Başvuru yapan adayların puan durumu Erasmus Koordinatörlüğü web sitesinde ilan edilir. Puan durumuna itirazı olan personel bu tarihlerde bir itiraz dilekçesi ile Erasmus Koordinatörlüğüne başvurur.

Önemli notlar 

  • Herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda ekran görüntüsü ile erasmus@kayseri.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  • Hibeli olarak programdan faydalanacak personel sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenir.
  • Erasmus+ Programı Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

27 Aralık 2023 Çarşamba