×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Üniversitemiz, 2022-2023 Proje Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkelerle öğrenci değişimi planlamaktadır. Kontenjanlara uygun kriterleri sağlayan adaylar arasından gönderilmesi planlanan tahmini öğrenci sayısı 13'tür, ancak genel bütçe durumuna göre bu sayı artabilecektir/azalabilecektir. Öğrenci staj hareketliliğine başvuruda bulunanlara 60 takvim günü hibe desteği verilmesi ile ilk ödeme oranlarının %70 olması belirlenmiştir.

Üniversitemizin fakültelere 6, enstitüye 2, yüksekokullara 5 adet kontenjan ayrılması planlanmaktadır. Fakültelerce kullanılmayan kontenjanlar diğer fakültelere kullanılabilmektedir. Her fakülte/enstitü/yüksekokuldan başvuru olması durumunda fakülte/yüksekokul/enstitüler arasında eleme yapılabilecektir. Faaliyetten hibesiz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler ise kriterleri sağlayabildikleri takdirde hareketlilikten faydalanabilirler. Aynı zamanda öğrencilerin hibe haklarından feragat etme hakları da bulunmaktadır.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Önemli Tarihler için tıklayınız.doc

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Bilgisi için tıklayınız.docx

Başvuru Evrakları

1.

Başvuru Formu (fotoğraflı; kendisi ve bölüm temsilcisi tarafından imzalı).docx

2.Güncel Transkript
3.

Başvuru Uygunluk Kontrolü Formu.docx

4.Varsa yabancı dil belgesi
5.Varsa engellilik raporu
6.Varsa malul ve / veya şehit gazi eş ve çocukları olduğunu bildirir resmi evrak
7.Varsa 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı
8.Gidilecek işletmeden /kurumdan alınacak Davet Mektubu (Henüz davet mektubu almamış olanlar Erasmus Koordinatörlüğü ile irtibatta olup başvuruya müteakip verilen sürede davet mektubu almalıdırlar.)

Notlar/Uyarılar

1. Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.00 olması; İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

2. Adaylar Erasmus dil puanı yerine hazırlık geçme ve muafiyet notlarını kullanamazlar.

3. ÖSYM yabancı dil sınav puanlarını kullanabilirler. (YDS, YÖKDİL, UDS)

4. İlan döneminde öğrenci öğrenim hareketliliğine de başvuran adayların her iki hareketlilik türünde de hak kazanmaları halinde önceledikleri hareketlilik faaliyetini bildirir dilekçeyi başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. (Diğer hareketlilik faaliyeti puan hesaplamasında 10 puan azaltma uygulanacaktır.)

5. Engelli öğrencilerin, engelliliği belgelemeleri kaydıyla nihai puanlarına 10 puan eklenecektir. (Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.)

6. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai puanlarına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)

7. Şehit ve gazi eş ve çocuklarına +15 puan verilecektir. (12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. Maddesine göre "kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler"in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK'nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

8. Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda nihai puanından 10 puan azaltma uygulanır.

9. Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış olan öğrencilerin (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) nihai puanları hesaplanırken her bir faaliyet için 10 puan azaltma uygulanır.

10. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden 10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise 20 puan azaltma uygulanır.

11. Daha önceki yıllarda hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmamış öğrencilerin nihai puanları hesaplanırken 5 puan azaltma uygulanır.

12. Bir önceki başvuru döneminde Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvuru yapıp İngilizce sınavına girmesi gerektiği halde sınava girmeyen öğrencilerin bu yılki nihai puanları hesaplanırken 5 puan azaltma uygulanır.

13. Koordinatörlüğümüz bütçenin verimli kullanımı amacıyla her hareketliliği azami 2 ay üzerinden hibelendirecektir. Koordinatörlüğümüzün kabul edeceği özel durumlarda bu süre 12 aya kadar uzayabilir.

14. Faaliyetten hibesiz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler ise kriterleri sağlayabildikleri takdirde hareketlilikten faydalanabilirler. Aynı zamanda öğrencilerin hibe haklarından feragat etme hakları da bulunmaktadır.

15. Çift anadal öğrencileri sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

16. Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunulduğunda +10 puan uygulanır.


22 Aralık 2023 Cuma