×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2021 Proje Dönemi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Erasmus+ Programı kapsamında 2021 Proje Yılında Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen Üniversitemiz Akademik Personeli için başvurular başlamıştır.

Eğitim alma hareketliliğine başvuran akademik personelin başvuruları değerlendirilecektir. Başvurular 05-16 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Tüm başvurular puanlarına göre sıralanacak faaliyetten faydalanması için 4 asil (2 kontenjan akademik personel, 2 kontenjan konsorsiyum), 8 yedek olmak üzere 12 kişi seçilecektir. Seçim sürecinde daha önce faydalanmayan personel, birim ve bölümlere öncelik verilecektir.

Eğitim Alma Faaliyetinden anlaşması olmayan birimler de faydalanabilir. Anlaşması olmayan birimlerden başvuru yapacak olan adaylar, başvuru dosyalarına karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını ya da karşı kurumun kendilerini kabul edeceklerini beyan ettiği bir doküman eklemek zorundadırlar. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Dil puanı beyan etmeyen personel değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan adayların faaliyetlerini 01 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Ancak hak kazanan adaylar karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını 03 Temmuz 2023 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Davet mektubunu ibraz etmeyen adaylar haklarını kaybedecek ve yerine yedek adaylar yerleştirilecektir. Adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce ERASMUS+ Eğitim Alma Hareketliliğe ilişkin bilgileri ve başvuru sürecini detaylı bir şekilde okuması gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.docx 

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

• Başvuru Formu tıklayınız.doc

Eğitim Alma Puan Çizelgesi tıklayınız.docx

Dil Belgesi Kopyası

• Lisansüstü Eğitim Diploması ya da Denklik Belgesi (Lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için)

NOT: Yukarıdaki belgelerden her hangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru tarihleri

Başvuru formunun bir çıktısını alıp, fotoğraf yapıştırıp Bölüm Erasmus Temsilcisi’ne imzalatmak suretiyle ekleriyle birlikte online olarak yüklenecektir. https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/65c8b1c8-9ca9-4887-8a53-11092ed3a44d/00000000-0000-0000-0000-000000000000 Bu işlemi yapmayan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Bölüm Erasmus Temsilcilerinin Dikkatine;

Bölüm/ Birim Erasmus Temsilcilerinin 21 Haziran 2023, Pazartesi günü saat 17.00’a kadar kendilerinde toplanan başvuruları inceleyip üst yazıyla ilgili Bölüm Başkanlıklarına iletmeleri gerekmektedir. Bölüm Başkanlığı’na iletilecek üst yazı için tıklayınız.doc


İlgili değerlendirme ölçütleri ve puanlamaya ulaşmak için tıklayınız.docx29 Mayıs 2023 Pazartesi