×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2021-2022 Akademik Yılı ERASMUS+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

2019 ve 2020 Proje Yılları Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamındaki kontenjanlara uygun kriterleri sağlayan adaylar arasından gönderilmesi planlanan tahmini öğrenci sayısı 7’dir ancak öğrenci hareketliliğinin genel bütçe durumuna göre bu sayı artabilecektir/azalabilecektir.

2019 yılı proje dönemi 31.05.2022 tarihinde, 2020 yılı proje dönemi ise 31.05.2023 tarihinde sonlacak olup, hareketlilik faaliyetlerinin bu tarihe kadar bitmiş olması gerekmektedir.

Erasmus+Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzu ve Önemli Tarihler için tıklayınız.

Erasmus+Öğrenim ve Staj Hareketliliği Bilgisi için tıklayınız.


Başvuru Evrakları


1Başvuru Formu (fotoğraflı; kendisi ve bölüm temsilcisi tarafından imzalı)
1Güncel Transkript
3Başvuru Uygunluk Kontrolü Formu
4(Hem staj hem öğrenim hareketliliğine başvuran adaylar için) Hareketlilik Tercih Beyanı
5Varsa yabancı dil belgesi
6Varsa engellilik raporu
7Varsa malul ve / veya şehit gazi eş ve çocukları olduğunu bildirir resmi evrak
8Varsa 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazı
9Varsa 3294 Sayılı Kanun uyarınca anne/baba veya kendisine muhtaçlık aylığı bağlandığına dair yazı


Notlar/Uyarılar

 1. Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.00 olması; İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4.00 olması gerekmektedir.
 2. Adaylar Erasmus dil puanı yerine hazırlık geçme ve muafiyet notlarını kullanamazlar.
 3. Başvuru yapan adaylar, geçerliliği devam eden ÖSYM yabancı dil sınav puanlarını kullanabilirler.
 4. Adayların gidecekleri dönemdeki üniversitemiz ders programlarıyla tercih edecekleri üniversitelerin ders programlarının uyumluluğunu incelemeleri ve bu doğrultuda tercih yapmaları gerekmektedir. Gitmeye hak kazansalar bile dersler uyumlu değilse hareketlilik gerçekleşmeyebilir.
 5. Adaylar gidecekleri kurumun başvuru tarihlerini takip etmekle sorumludurlar.
 6. İlan döneminde öğrenci staj ve öğrenim hareketliliğine başvuran adayların her iki hareketlilik türünde de hak kazanmaları halinde önceledikleri hareketlilik faaliyetini bildirir dilekçeyi başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. (Diğer hareketlilik faaliyeti puan hesaplamasında 10 puan azaltma uygulanacaktır.)
 7. Engelli öğrencilerin, engelliliği belgelemeleri kaydıyla nihai puanlarına 10 puan eklenecektir. (Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.)
 8. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai puanlarına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 9. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai puanlarına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 10. Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda nihai puanından 10 puan azaltma uygulanır.
 11. Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış olan öğrencilerin (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) nihai puanları hesaplanırken her bir faaliyet için 10 puan azaltma uygulanır.
 12. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden 10 puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise 20 puan azaltma uygulanır.
 13. Daha önceki yıllarda hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmamış öğrencilerin nihai puanları hesaplanırken 5 puan azaltma uygulanır.
 14. Bir önceki başvuru döneminde Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvuru yapıp İngilizce sınavına girmesi gerektiği halde sınava girmeyen öğrencilerin bu yılki nihai puanları hesaplanırken 5 puan azaltma uygulanır.
 15. Bir önceki başvuru döneminde Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvuru yapıp İngilizce sınavına girmesi gerektiği halde sınava girmeyen öğrencilerin bu yılki nihai puanları hesaplanırken 5 puan azaltma uygulanır.
 16. Faaliyetten hibesiz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler ise kriterleri sağlayabildikleri takdirde hareketlilikten faydalanabilirler. Aynı zamanda öğrencilerin hibe haklarından feragat etme hakları da bulunmaktadır.
 17. Çift anadal öğrencileri sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

01 Temmuz 2021 Perşembe