×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Erasmus Birim/Program Koordinatörleri
Erasmus Birim/Program Koordinatörleri


MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Erasmus Birim Temsilcisi
Doç. Dr. Ekin ASLAN
ekinaslan@kayseri.edu.tr
21342
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuh AZGINOĞLU
nuhazginoglu@kayseri.edu.tr
21313 / 21352
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ekin ASLAN
ekinaslan@kayseri.edu.tr
21342
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul GÜL
ertugrulgul@kayseri.edu.tr
21361
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Bahatdin DAŞBAŞI
bdasbasi@kayseri.edu.tr
21333
Mimarlık Bölümü
Arş. Gör. Rumeysa KANMIŞ
rbaskaya @kayseri.edu.tr
21321


UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Erasmus Birim Temsilcisi
Prof. Dr. Ebru AYKAN
ebruaykan@kayseri.edu.tr
21040
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURAK
durak@kayseri.edu.tr
21054
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin UZUNOĞLU
hayrettinuzunoglu@kayseri.edu.tr
21037
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gül KARAKUŞ
gulkarakus@kayseri.edu.tr
21042DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Develi İslami İlimler Fakültesi Erasmus Birim Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Emine Elif ÇAKMAK IGALÇI
elifigalci@kayseri.edu.tr
42815DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Erasmus Birim Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap BAŞARIR
mehtapbasarir@kayseri.edu.tr

Sağlık Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ
ozgurdemirtas@kayseri.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Saniye KÖKER
saniyekoker@kayseri.edu.tr

Tarih BölümüDr. Öğr. Üyesi Mehtap BAŞARIR
mehtapbasarir@kayseri.edu.tr


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Salih HİMMETOĞLU
salihhimmetoglu@kayseri.edu.tr
30006
Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Arş. Gör. Erhan ŞAHİN
erhansahin@kayseri.edu.tr
21061
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı
Arş. Gör. Erhan ŞAHİN
erhansahin@kayseri.edu.tr
21061
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Arş. Gör. Hande KARAKOÇ
hkarakoc@kayseri.edu.tr
21045
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Doç. Dr. Nadide Sevil TÜLÜCE
nadidetuluce@kayseri.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Başkanlığı
Arş. Gör. Mustafa Duhan SOYSAL
mustafasoysal@kayseri.edu.tr
21004
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YALÇIN
ahmetyalcin@kayseri.edu.tr

Organik Üretim Anabilim Dalı Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün GÜLER
nilgunkusculu@kayseri.edu.tr
42034
Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı
Arş. Gör. Mustafa ÖZLÜ
mustafaozlu@kayseri.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Doç. Dr. Ekin ASLAN
ekinaslan@kayseri.edu.tr
21342
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap BAŞARIR
mehtapbasarir@kayseri.edu.tr

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı
Öğr. Gör. Ercihan ÜLGER
ercihanulger@kayseri.edu.tr
22014


İNCESU AYŞE VE SAFFET ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYOBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri MYO Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Etem HIZALER
etemhizaler@kayseri.edu.tr
47524


DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLARERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Develi Hüseyin Şahin MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Doç. Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU
handansapci@kayseri.edu.tr
44160
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
Öğr. Gör. Mine KELEŞ
minekeles@kayseri.edu.tr
44032
Bilgisayar Programcılığı BölümüÖğr. Gör. Zeynep Vildan IŞIK
zeynepvildanisik@kayseri.edu.tr
44022
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Derya KAMAN
deryakaman@kayseri.edu.tr

44029

Çocuk Gelişimi Bölümü
Öğr. Gör. Umay Büşra CELİLOĞLU
busraceliloglu@kayseri.edu.tr
44023
Bahçe Tarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hatice BEKCİ
haticebekci@kayseri.edu.tr
42310/44000
Aşçılık Bölümü
Öğr. Gör Tarık ERTÜRK
tarikerturk@kayseri.edu.tr
44031
Lojistik Bölümü
Öğr. Gör. Merve OĞUZHAN
merveoguzhan@kayseri.edu.tr
44000


BÜNYAN MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Bünyan MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Emrah GÖKKAYA
egokkaya@kayseri.edu.tr
4632
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Prof. Dr. Teslima DAŞBAŞI
teslimadasbasi@kayseri.edu.tr
115
Ulaştırma Hizmetleri BölümüDr. Öğr. Üyesi Evrim ÖZRAHAT
evrimozrahat@kayseri.edu.tr
122


SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Doç. Dr. Sancar BULUT
sancarbulut@kayseri.edu.tr
41533
Bitkisel ve Hay. Üretim BölümüDr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA
zekiyekocakaya@kayseri.edu.tr
47802
Veterinerlik Bölümü
Doç. Dr. Mürsel KARABACAK
mkarabacak@kayseri.edu.tr
41525
Gıda İşleme Bölümü
Prof. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU
sahmetlioglu@kayseri.edu.tr13812


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Birim Temsilcisi

Doç.Dr. Rıdvan KARABULUT
ridvankarabulut@kayseri.edu.tr
42350
Çocuk Gelişimi Bölümü 
Doç.Dr. Rıdvan KARABULUT
ridvankarabulut@kayseri.edu.tr
42350


MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Mahmut KORKMAZ
korkmaz@kayseri.edu.tr
42047
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Muhsin TEKİN
muhsintekin@kayseri.edu.tr
42041
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Doç Dr. Fatma KILIÇ DOKAN
fatmakilic@kayseri.edu.tr

Tasarım Bölümü
Öğr. Gör. Ömer OKUR
okur@kayseri.edu.tr
42021
El Sanatları Bölümü
Öğr. Gör. Emine TÜRKARSLAN
emineturkarslan@kayseri.edu.tr
42040
Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr. Gör. Mustafa KALAYmustafa@kayseri.edu.tr
42028
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik BölümüÖğr. Gör. Hatice ÖZDEMİR
haticeozdemir@kayseri.edu.tr
42022/42000
Görsel İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Öğr. Gör. Osman UTKAN
osmanutkan@kayseri.edu.tr
36055


SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Sosyal Bilimler MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erkan SOYKAN
esoykan@erciyes.edu.tr
41818
Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erkan SOYKAN

Öğr. Gör. Dr. Mustafa ERBİR

esoykan@erciyes.edu.tr

mustafa.erbir@kayseri.edu.tr

41818

41824

Dış Ticaret Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selma BÜYÜKKANTARCI TOLGAY

sbtolgay@kayseri.edu.tr
41136
Hukuk Bölümü
Öğr. Gör. Selda ALKAN
seldaalkan@kayseri.edu.tr
41817
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Öğr. Gör. Emre GÜNEŞ
emregunes@kayseri.edu.tr
21038


YEŞİLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Yeşilhisar MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Berat DENİZ
beratdeniz@kayseri.edu.tr
47829
Laborant ve Veteriner Sağlığı Bölümü
Öğr. Gör. Pınar İPEK
pinaripek@kayseri.edu.tr
47824
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Öğr. Gör. Sevda GÖKÇE YILMAZ
sevdagokceyilmaz@kayseri.edu.tr
47821


TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Teknik Bilimler MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Prof. Dr. Cebrail ÇİFLİKLİ
cebrailc@kayseri.edu.tr
41111
Tasarım Bölümü
Doç. Dr. Tuğba ANDAÇ GÜZEL
tugbaandac@kayseri.edu.tr
41115
Bilgisayar Teknolojileri BölümüÖğr. Gör. Fatma Nur KILIÇKAYA
fnurkilickaya@kayseri.edu.tr
41145
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Öğr. Gör. Muhammed İŞCİ
muhammedisci@kayseri.edu.tr
41139
Elektronik ve Otomasyon BölümüDr. Öğr. Üyesi Ramazan ALDEMİR
aldemir81@gmail.com
41112
İnşaat Bölümü
Öğr. Gör. Akın ERDOĞAN
akin.erdogan@kayseri.edu.tr
41131
Elektrik ve Enerji Bölümü
Öğr. Gör. Abdulkadir DAĞLI
abdulkadirdagli@kayseri.edu.tr
40725


TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ 
DAHİLİ NUMARA
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI
rkayabasi@kayseri.edu.tr
+90 352 437 82 64
İnşaat Bölümü
Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI
rkayabasi@kayseri.edu.tr
+90 352 437 82 64
Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü
Öğr. Gör. Neslihan BABACAN
nbabacan@kayseri.edu.tr
46203PINARBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Pınarbaşı MYO Erasmus Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Ümit Nusret SALMAN
umitnusretsalman@kayseri.edu.tr
03525121213
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Bedirhan ELDEN
bedirhanelden@kayseri.edu.tr
03525121213
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Öğr. Gör. Cihan AKICI
cihan@kayseri.edu.tr
03525121213
Pazarlama Bölümü
Öğr. Gör. Su ÜNLÜ
suunlu@kayseri.edu.tr
03525121213YAHYALI MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Yahyalı Meslek Yüksekokulu Birim Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZSOLAK
onurozsolak@kayseri.edu.trORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULUBİRİM/PROGRAMLAR
ERASMUS BİRİM/PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
E-MAIL ADRESİ
DAHİLİ NUMARA
Polimer Teknolojisi Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Sultan KARAGÖZ
sultankaragoz@kayseri.edu.tr
43011
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Öğr. Gör. Emine TÜRKASLAN
emineturkarslan@kayseri.edu.tr
42040
Kaynak Teknolojisi Bölümü
Öğr. Gör. Burak DEMİRTAŞ
burakdemirtas@kayseri.edu.tr
43013