×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Bünyan Meslek Yüksekokulu Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörümüz Öğr. Gör. Didem ÜSTÜN ve Erasmus Uzmanı Öğr. Gör. Ezgi ASLAN tarafından 14 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Bünyan Meslek Yüksekokulu Birim/Bölüm Program Temsilcilerimiz ve Koordinatörlerimizle Erasmus Akademik Personel Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Our International Relations Office Erasmus Coordinator Lect. Didem ÜSTÜN and Erasmus Specialist Lect. Ezgi ASLAN realized an Erasmus Academic Staff Information meeting with our Bünyan Vocational School Unit/Department Program Representatives and Coordinators.


12 Temmuz 2023 Çarşamba