×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Develi İslami İlimler Fakültesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ve Yahyalı Meslek Yüksekokulu Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörümüz Öğr. Gör. Didem ÜSTÜN ve Erasmus Uzmanı Öğr. Gör. Ezgi ASLAN tarafından 16 Haziran Cuma günü saat 13.30'da Develi İslami İlimler Fakültesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ve Yahyalı Meslek Yüksekokulu Birim/Bölüm Program Temsilcilerimiz ve Koordinatörlerimizle Erasmus Akademik Personel Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Our International Relations Office Erasmus Coordinator Lect. Didem ÜSTÜN and Erasmus Specialist Lect. Ezgi ASLAN realized an Erasmus Academic Staff Information meeting with our Develi Faculty of Islamic Sciences, Develi Faculty of Social Sciences and Humanities, Develi Hüseyin Şahin Vocational School and Yahyali Vocational School Unit/Department Program Representatives and Coordinators.


20 Haziran 2023 Salı