×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Erasmus Akademik Personel Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörümüz Öğr. Gör. Didem ÜSTÜN ve Erasmus Uzmanı Öğr. Gör. Ezgi ASLAN tarafından 12 Haziran Pazartesi günü saat 11.00 'de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birim/Bölüm Program Temsilcilerimiz ve Koordinatörlerimizle Erasmus Akademik Personel Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Our International Relations Office Erasmus Coordinator Lect. Didem ÜSTÜN and Erasmus Specialist Lect. Ezgi ASLAN realized an Erasmus Academic Staff Information meeting with our Graduate School of Education Unit/Department Program Representatives and Coordinators.


14 Haziran 2023 Çarşamba