×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2022 Proje Dönemi Erasmus+ Programı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Erasmus+ Programı kapsamında 2022 Proje Dönemi Personel Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen üniversitemiz akademik personeli için başvurular başlamıştır.

Eğitim alma hareketliliğine başvuran üniversitemiz akademik personelinin başvuruları değerlendirilecektir. Başvurular 25 Mart-08 Nisan 2024 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresinden alınacaktır. 2022 Proje Dönemi Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kurumumuza tahsis edilen hibe miktarından faydalanacak kişi sayısı gidilmek istenen ülke ve hibe miktarları, seyahat miktarı ve süreye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Tüm başvurular puanlarına göre sıralanacak faaliyetten faydalanması için 4 kişi seçilecektir. Seçim sürecinde daha önce faydalanmayan personel, birim ve bölümlere öncelik verilecektir.

Eğitim Alma Faaliyetinden anlaşması olmayan birimler de faydalanabilir. Anlaşması olmayan birimlerden başvuru yapacak olan adaylar, başvuru dosyalarına karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını ya da karşı kurumun kendilerini kabul edeceklerini beyan ettiği bir doküman eklemek zorundadırlar. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Dil puanı beyan etmeyen personel değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan adayların faaliyetlerini 31 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Ancak hak kazanan adaylar karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını 17 Nisan 2024 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne ibraz etmek zorundadırlar.

Davet mektubunu ibraz etmeyen adaylar haklarını kaybedecek ve yerine yedek adaylar yerleştirilecektir. Adayların başvurularını gerçekleştirmeden önce ERASMUS+ Eğitim Alma Hareketliliğe ilişkin bilgileri ve başvuru sürecini detaylı bir şekilde okuması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için Tıklayınız.docx

Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

• Başvuru Formu tıklayınız.doc

• Eğitim Alma Puan Çizelgesi tıklayınız.docx

• Yabancı Dil Belgesi (ÜDS, KPDS, YÖKDİL, YDS)

Lisansüstü Eğitim Diploması ya da Denklik Belgesi (Lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için)

• Engellilik veya Şehit/Gazi yakını belgesi (varsa)

• Davet Mektubu (Başvuru esnasında Davet Mektubu ibraz edilmelidir.)

• Mobility Agreement: Staff Mobility Agreement - Training (Personel Eğitim Alma Hareketliliği Formu) (Başvuru esnasında Mobility Agreement belgesi ibraz edilmelidir.)


NOT: Yukarıdaki belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formunun bir çıktısını alıp, görevli olduğu Birimin ilgili Amirine bildirmek suretiyle ekleriyle birlikte online olarak yüklenecektir (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/). Bu işlemi yapmayan personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

25 Mart-08 Nisan 2024: Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği kontenjanları ve gerekli başvuru belgeleri Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü web sitesinde yayınlanır. Programdan faydalanmak isteyen adaylar, bu tarihler arasında başvurularını yaptıktan sonra, başvuru dosyalarını oluşturarak ilgili bölüm Erasmus Temsilcilerine iletirler.

22 Nisan 2024: Başvuru yapan adayların puan durumu Dış İlişkiler Ofisi web sitesinde ilan edilir. Puan durumuna itirazı olan personel bu tarihlerde bir itiraz dilekçesi ile Erasmus Koordinatörlüğüne başvurur.

Bölüm Erasmus Temsilcilerinin Dikkatine;

Bölüm/Birim Erasmus Temsilcilerinin 19 Nisan 2024, Cuma günü saat 17.00’ye kadar kendilerinde toplanan başvuruları inceleyip üst yazıyla ilgili Bölüm Başkanlıklarına iletmeleri gerekmektedir.

Bölüm Başkanlığına iletilecek üst yazı için tıklayınız.doc

Önemli notlar

• Herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda ekran görüntüsü ile erasmus@kayseri.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Hibeli olarak programdan faydalanacak personel sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenir.

• Programdan hibeli ya da hibesiz yararlanacak toplam personel sayısı var olan anlaşmalarda tanımlanan kontenjanlar ile sınırlıdır.

• Erasmus+ Programı Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.


25 Mart 2024 Pazartesi