Dr. Öğr. Üyesi Ali DURMUŞ  Başkan


Öğr. Gör. Seyit Murat YESBEK  Başkan Yardımcısı