2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ofisimiz üniversitenin uluslararasılaşma sürecini yönetmek amacıyla kurulmuştur.