×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Start-Up Konsorsiyum Projesi Toplantısı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Yapıldı

05 Eylül 2022 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Erasmus+ Programı Start-Up Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Projesi toplantısı, aralarında Üniversitemizin de bulunduğu 11 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Projede yeni kurulan üniversitelerin uluslararasılaşma politikalarına katkı sağlanması, öğrenci ve personel hareketlilik sayılarının artırılması hedeflenmektedir.


Üniversitemiz adına Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Didem Üstün ve Erasmus Uzmanı Öğr. Gör. Ezgi Aslan toplantıya katılmışlardır. 
Açılış konuşmalarının ardından Uşak Üniversitesi Start-Up Konsorsiyum Projesi Sorumlusu Atike Uçan, proje hakkında bir sunum gerçekleştirerek ortak kurumlar tarafından yapılması planlanan çalışmalar, öngörülen ortaklar arası hareketlilik ve hibe dağıtımına ilişkin bilgi aktardı.
30 Eylül 2022 Cuma